PROGRAM

LØRDAG 14. Sept.
Kl. 14.00: Sangmøte
Sang med flere av aktørene
Mye allsang!
Ta med en venn og kom!

Kl. 15.30:  Middagspause
Salg av middag
Salg av kaffe og kaker
Stands

Kl. 17.00 Konsertkveld
Inngang kr. 300.- pr. voksen.
Konsertkveld med alle aktører.
God sang og musikk, med allsang attåt.

Kollekt til formålet.

Kl. 18.30 Pause
Salg av kaffe

Kl. 19.15 Konsertkveld fortsetter

Kl. 21.00 Slutt for i dag...

Kollekt

*************************************************************

SØNDAG 15. Sept. kl.11.00 GUDSTJENESTE
i Inderøy Kulturhus for alle menighetsfellesskap på Innherred!
Begavede musikere spiller
Flere av aktørene synger

Tale
Vi feirer Nattverd
Alle kan få bidra med kollekt til formålet.
Kirkekaffe

Alle menigheter som arrangerer gudstjenester inviteres til en felles feiring denne dagen!

Ta med en venn og kom!